skip to Main Content

Čerdavin - Združenie vinárov a vinohradníkov

Združenie existuje už viac desaťročí, no od roku 2011 sme toto občianske združenie zaregistrovali a stali sa organizáciou, ktorá je uznaná Ministerstvom Kultúry SR. Hneď pri založení tohto združenia sa k nám pridalo 42 členov. Táto členská základňa sa rozrastala z roka na rok a momentálne registrujeme číslo 67.

Všetci z týchto členov sú výrobcami vína, preto bolo pre nás dôležité, aby sme našich členov zaregistrovali na Štátnej Veterinárnej a Potravinovej Správe. Táto registrácia združenia prebehla v roku 2018 a tým sme sa stali uznaným združením vinárov z hľadiska potravinovej bezpečnosti.

Kontaktné údaje

Adresa

Čerdavin – vínne pivnice Veľký Kýr
Staničná, 94107 Veľký Kýr

Ján Kupeček
0907 713 877

Adrián Pleva
0905 442 040

Gabriel Prešinský
0905 195 377

Ing. Tomáš Sládeček
0905 177 901

Ernest Pintér
0915 707 207

Jarosla Gulka
0904 290 191

Dalibor Rampaško
0944 642 740

Back To Top